към новия сайт
в сътрудничество сБългарска асоциация
по когнитивно-поведенческа
психотерапия

На какви състояния може да помогне когнитивно поведенческата психотерапия?

Когнитивно-поведенческата психотерапия е научно доказала своята ефективност при различни състояния – както психично-здравни, така и соматични (телесни) проблеми. Например:

Като правило колкото по-специфичен е проблемът, толкова по-вероятно е когнитивно-поведенческата психотерапия да помогне. Това е така, защото тя е практическа психотерапия, която се фокусира върху конкретното решаване на проблемите в краткосрочен план. Методът може да се използва както самостоятелно, така и в комбинация с медикаменти взависимост от вида и тежестта на състоянието, което се лекува.

Антония Анастасова - Психотерапевт За повече информация и час при психотерапевт от центъра в условията на ПЪЛНА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ можете да се обадите на тел. 0879 018 008 или да изпратите запитване.

Конфиденциалност

Всичко, което се обсъжда в рамките на терапевтичната сесия се смята за конфиденциално при следните изключения: ако сте насочен от друг специалист, сме длъжни да направим обратна връзка, но след като първо обсъдим с Вас детайлите, които ще бъдат разкрити пред него. В много редки случаи сме задължени да нарушим изискването за конфиденциалност, като напр. когато клиентът е в заплаха за собствения си или живота на други хора, или когато вярваме, че дете е изложено на злоупотреба от какъвто и да е характер.

Ако друг професионалист поиска от нас медицинска, социална или правна информация за вас, ще му я предоставим само с Ваше съгласие.